• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

Jak segregować? [wideo]

 

Od wejścia w życie nowej ustawy, w styczniu zeszłego roku, segregacja odpadów z rangi dobrego obyczaju, dobrowolnego proekologicznego podejścia, stała się kwestią determinowaną prawnie. Oddawanie odpadów zmieszanych stało się od tej pory po prostu nieopłacalne. W związku ze zmianami zaczęły pojawiać się wątpliwości. „Gdzie wyrzucić puszkę? Czy kartonik po mleku to do papieru czy do plastiku?” - te pytania i wiele innych zadawano odbiorcom odpadów najczęściej. Przedstawiamy pomocne instrukcje, które pomogą Państwu i Państwa klientom w prawidłowej segregacji odpadów. Do pobrania grafiki w wysokiej rozdzielczości.

 

Pojemnik niebieski

Niebieski pojemnik na odpady służy do deponowania papieru. Można tu wyrzucać gazety, książki w miękkich okładkach, katalogi, prospekty, papier pakowny, torby papierowe, tekturę i kartony. Makulatura powinna być sucha, wolna od tłustych zanieczyszczeń, dlatego też kartony np. po pizzy powinny być już wyrzucone do pojemnika odpadów zmieszanych. Należy także pamiętać o usunięciu z papieru elementów metalowych oraz plastikowych takich jak zszywki, spinacze czy okładki. Do pojemników w kolorze niebieskim nie wolno wrzucać kartoników po mleku czy napojach, gdyż jest to tzw. odpad wielomateriałowy, a więc ich miejsce jest w pojemniku żółtym. Jako makulaturę nie traktujmy także worków po materiałach budowlanych i tapet, oraz artykułów higienicznych.

papier.png

Pojemnik żółty

Żółty pojemnik przeznaczony jest na tworzywa sztuczne. Jednak pamiętajmy, że aby poprawinie segregować, musimy przestrzegać kilku zasad. Butelki PET należy odkręcić opróżnić i zgnieść, a nakrętki wyrzucić do tego samego pojemnika, lecz osobno. W tym pojemniku powinny być deponowane również puszki, jednak nie te po farbach, czy innych artykułach przemysłowych lecz po produktach spożywczych. Nie wolno także wyrzucać pojemników po olejach (także spożywczych) ani jednorazowych naczyń. Pojemnik ten nie jest również odpowiednim miejscem na opakowania po lekach, nie wolno wyrzucać tu również styropianu, tworzyw piankowych, szyb z pleksy, ani plastikowych elementów pojazdów.

plastik.png

Pojemnik zielony 

Bywa, że niektórzy odbiorcy odpadów stosują osobny pojemnik – w kolorze białym – na szkło bezbarwne. Jednak generalne zasady są identyczne w przypadku obu pojemników. Pojemnik służy do deponowania  szkła opakowaniowego – głównie po żywności, napojach oraz kosmetykach. Pamiętajmy żeby nie wyrzucać do nich ceramiki, porcelany, kryształu, ani szkła specjalistycznego (żaroodpornego, okularowego, okiennego, szyb samochodowych) oraz luster. Do tego pojemnika nie należy również wrzucać żarówek, ani szkła z pozostałościami wosku np. zużytych zniczy.

szkło.png

Brązowy pojemnik 

Jest to pojemnik na tzw. odpady biodegradowalne, należy wrzucać do niego takie odpady jak ścięta trawa, liście, oraz rozdrobnione gałęzie.  Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie odpady z tej grupy są odpowiednie do zdeponowania ich w brązowym pojemniku. Nie wrzucamy np. resztek żywności, obierków oraz ziemi i kamieni. Kosz ten nie jest również odpowiednim miejscem na kości zwierząt oraz padlinę.

zielone.png

Odpady zmieszane

Istnieją odpady, które nie podlegają segregacji. Są to odpady komunalne inne niż wymienione powyżej, niebędące jednocześnie odpadami niebezpiecznymi. Do tej grupy zaliczamy także pieluchy jednorazowe i podpaski (stanowią one prawdziwy koszmar ekologiczny, ich naturalny rozkład trwa około 300 lat). Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy także odpady kuchenne, wystudzony popiół, celofan oraz folie PCV.

Odpady niebezpieczne

Definicję odpadów niebezpiecznych formuuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy.

Grafiki w wysokiej rozdzielczości:

PAPIER

TWORZYWA SZTUCZNE

SZKŁO

ODPADY BIODEGRADOWALNE

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego