• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

O spalarni parę słów

 

Powstawanie spalarni w Polsce jest sprawą bardzo kontrowersyjną, jednakże nie mniej konieczną. Składowiska odpadów przepełniają się w coraz większym stopniu, a wymogi unijne są jednoznaczne. Od 2016 roku prawo zakazywać będzie składowania odpadów o wysokiej kaloryczności, czyli tych których nie można poddać procesowi recyklingu, i nie są przy tym biodegradowalne. Okoliczni mieszkańcy protestują, a politycy i pracownicy magistratu uspokajają. Jak jest naprawdę? Jak działa spalarnia i jakie korzyści przyniesie dla mieszkańców? A może kryje również za sobą jakieś uciążliwości?

Definicja spalarni odpadów

Pojęcie spalarni odpadów definiuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jest to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych. Jeżeli współspalanie odpadów odbywa się w taki sposób, że głównym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie produktów materialnych, tylko termiczne przekształcenie odpadów, wówczas instalacja ta uważana jest za spalarnię odpadów

Po co nam spalarnia?

W ciągu roku przeciętny Polak generuje ok 250 kg odpadów, natomiast przeciętny mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego generuje ich aż 302 kg (stat.gov.pl)! Tylko 13,5% wszystkich odpadów komunalnych poddawanych jest selektywnej zbiórce, a na składowiska trafia ich ponad 80%. Według rozporządzenia UE, Polska musi zmniejszyć ilość odpadów składowanych do 35% do roku 2020.

Jak działa spalarnia?

Rodzajów i sposobów termicznego unieszkodliwiania odpadów jest kilka. Różnią zarówno wydajnością jak i zastosowaną technologią. Powstający na szczecińskim Ostrowie Grabowskim Ekogenerator (bo taką nazwę nosi projekt), będzie spalarnią „rusztową”, a termin jej uruchomienia zaplanowano na koniec 2015 roku. Schemat działania tej wartej 711 mln zł inwestycji przedstawia poniższy film:

 

 

Spalarnia, a środowisko przyrodnicze

Spalarnie odpadów zobowiązane są do spełniania najbardziej restrykcyjnych norm w zakresie emisji dioksyn do atmosfery. Limit tej emisji wynosi 0,1 ng/m3 co jest wartością dużo mniejszą niż emisja tych substancji przez samochody (od 1 do 20 ng/m3) czy też osobę palącą papierosa, która bezpośrednio do swoich płuc dostarcza powietrze zanieczyszczone 1 ng/m3 dioksyn.

Ponadto wytworzona w skutek spalania odpadów energia może być wykorzystana zarówno do napędzania turbin produkujących energię elektryczną jak i do produkcji energii cieplnej, zastępując tym samym konwencjonalne źródła energii.

Oprócz spalin innym produktem ubocznym spalarni są popioły i żużle, które mogą być wykorzystane ponownie w branży budowlanej. Oprócz nich spalarnia produkuje także ścieki i produkty oczyszczania spalin, które również muszą zostać unieszkodliwione. Bardziej szczegółową wiedzę na temat odpadów powstałych w spalarni odpadów znajdziecie Państwo tutaj. 

Najważniejsze za i przeciw spalarni

Zalety

-Ograniczenie deponowania odpadów wysokokalorycznych na składowiskach,

- Zmniejszenie objętości odpadów

- Poprawa jakości środowiska przyrodniczego terenów graniczących ze składowiskami

- Produkcja „czystej” energii

- odpady powstałe w skutek spalania czyli popioły i żużle znajdują wykorzystanie w branży budowlanej

- udział w osiągnięciu celów wynikających z rozporządzenia UE;

 

Wady

- ryzyko emisji fetorów

- niewielka emisja dioksyn

- szkodliwe odpady spalania

- znaczne koszty inwestycji

- duże koszty eksploatacyjne

- ingerencja w środowisko przyrodnicze i krajobraz na obszarze inwestycji

 

Źródła:

http://www.ecogenerator.eu/

http://www.zb.eco.pl/inne/spalarni/spala.htm

 

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego