• Efektywność energetyczna
  Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
 • Ekologiczna marka produktu
  O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
 • Zielone
  zakupy
  Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

Normalizacja według ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 jest międzynarodowym odznaczeniem przyznawanym przez Międzynarodową Organizację ds. Normalizacji. Organizacja ta funkcjonuje w 160 krajach, w których odpowiedzialne komitety zajmują się przyznawaniem certyfikatów – w Polsce jest to Polski Komitet Normalizujący (PKN). Firma uhonorowana ISO 14001, dołącza do ekskluzywnego grona proekologicznych i odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw. Czym właściwie jest ISO 14001 i jakie są jego korzyści i wymagania, dowiedzą się Państwo po lekturze niniejszego artykułu.

Certyfikaty cechuje fakt, że oprócz korzyści niosą ze sobą także liczne wymagania. Aby jednak mogły istnieć tych pierwszych musi być więcej. Oto zalety  przyjęcia normy ISO 14001:

 • Poprawa wizerunku firmy
 • Stanowi jednoznaczne potwierdzenie jakości obsługi.
 • Zaprezentowanie przedsiębiorstwa jako firmy świadomej swojej ingerencji w środowisko przyrodnicze, prowadzącej działalność z troską o jego stan.
 • Wzmocnienie wizerunku uczciwej firmy, działającej zgodnie z prawem.
 • Pokazanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa, które mądrze inwestuje swoje nadwyżki finansowe.
 • Uruchamianie widocznych „na zewnątrz” działań korygujących, zapobiegawczych oraz doskonalących wpływających na poprawą jakości środowiska przyrodniczego.

Poprawa jakości funkcjonowania firmy

 • firma znacznie lepiej radzi sobie z realizacją zleceń, czy też wykonywaniem usług
 • unifikacja zarządzania
 • ściśle określone ramy procesu doskonalenia produkcji
 • uzyskanie potwierdzenia co do jakości obsługi
 • zapobieganie niezgodnościom środowiskowym mającym negatywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa (usuwanie skutków zanieczyszczeń wewnętrznych i zewnętrznych)

Oprócz wymienionych wyżej korzyści, z wdrożeniem normy ISO 14001 związane są również pewne koszty. Wśród nich należy wymienić:

 • Obowiązek prowadzenia stałego monitoringu i doskonalenia systemu
 • Obowiązek przeprowadzania stałych audytów wenętrznych oraz zewnętrznych w celu weryfikacji systemu
 • Koszty finansowe wynikające z wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie
 • Zwiększenie tzw. biurokracji w przedsiębiorstwie

Ogólne wymagania normy ISO 14001

 • Ustanowienie, udokumentowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu
 • Zarządzania Środowiskowego,
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia systemu,
 • Zdefiniowanie i opisanie zakresu systemu,
 • Zapewnienie zgodności z wymaganiami normy,
 • Reagowanie na zmiany.

Wszelkie działania przedsiębiorstwa powinny przebiegać zgodnie z zasadą PDCA (plan, do, check, act) czyli „zaplanuj, zrealizuj, sprawdź, działaj”

 

pdca

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego