• Efektywność energetyczna
  Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
 • Ekologiczna marka produktu
  O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
 • Zielone
  zakupy
  Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

The Green Key, czyli najpopularniejszy "eco-label" dla turystyki

 

Międzynarodowy program Green Key to system certyfikacji obiektów turystycznych, które spełniają międzynarodowe kryteria w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne, współpracy ze społecznością lokalną oraz budowy świadomości ekologicznej interesariuszy. Certyfikat Green Key został zainicjowany w 1994 roku, w Danii. W 2002 roku program Green Key został włączony do międzynarodowej Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej (Fundation for Enviromental Education) i obecnie funkcjonuje aż w 29 krajach.

Green Key to jedyne oznakowanie ekologiczne dla branży turystycznej, które jest uznawane w tak dużej ilości krajów oraz którego popularność stale rośnie w skali światowej. Green Key jest narzędziem wykorzystywanym do zarządzania środowiskowego w obiekcie oraz w jego najbliższym otoczeniu. Wdrożenie programu ma na celu m. in. zmianę przyzwyczajeń i sposobów wykonywania pewnych codziennych czynności. Wdrożenie nowych metod może okazać się łatwiejsze, szybsze i mniej kosztowne.

Program Green Key stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie odpowiedzialną turystyką i ma na celu:

 • ograniczenie negatywnych skutków oraz wpływu na środowisko naturalne,
 • szerzenie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju wśród, managerów, personelu oraz społeczności lokalnej
 • umożliwienie uzyskania przez gości danego obiektu, informacji jak i możliwości zaangażowania się w podejmowane działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne,
 • wyróżnienie obiektów turystycznych, które podejmują działania w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko naturalne,
 • wzmocnienie ekologicznego wizerunku wyróżnionych obiektów.

W celu uzyskania certyfikatu dany obiekt musi spełnić wymagane kryteria, które obejmują pięć głównych obszarów:

 • Ekonomiczne zarządzanie zasobami.
 • Działania wspierające zaangażowanie i rozwój pracowników.
 • Ochrona środowiska naturalnego.
 • Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii.
 • Realizacja i wsparcie inicjatyw społecznych i ekologicznych.

Otrzymanie certyfikatu Green Key jest gwarancją spełnienia wymienionych kryteriów, co ma istotne znaczenie w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Istnieje wiele przykładów, które przedstawiają korzyści z uwzględnia działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Badania wykazały, że obiekty posiadające certyfikat Green Key wykorzystują o ok. 20% mniej energii elektrycznej w porównaniu do innych ośrodków. Ponadto zużywają 25% mniej energii przeznaczonej na ogrzewanie oraz zużywają 27% mniej wody w przeliczeniu na osobę.

Co więcej, wyniki badań przeprowadzone przez sieć Starwood Hotels & Resorts w ramach autorskiego programu „Zielony Pokój” w 2010 roku, wskazują na rosnące zainteresowanie ekologicznymi aspektami podróżowania wśród turystów. Ponad połowa badanych respondentów w krajach europejskich wskazała na znaczenie postawy ekologicznej oraz działań w tym zakresie przy wyborze hotelu. Ponadto wskaźnik ten wśród Polaków wynosił 69%.

Wdrożenie Green Key świadczy o zaangażowaniu obiektu w działania społecznie odpowiedzialne oraz stanowi dowód troski o środowisko naturalne. Projekt Green Key wspiera zrównoważony rozwój, dlatego też przychody uzyskane z opłat od członków projektu przeznaczone są m.in. na:

 • promocję wiedzy o ochronie środowiska naturalnego wśród dzieci na całym świecie poprzez realizację programów takich jak:
 • Young Reporters for the environment, Eco-schools oraz Learning about Forests,
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wytwarzanego w sektorze transportu,
 • dystrybucję funduszy na projekty przeznaczone dla dzieci, połączone z akcją sadzenia drzew,
 • rekompensatę kosztów związanych z podróżami w celach takich jak: wizyty kontrolne, konferencje czy spotkania międzynarodowe koordynatorów.

Program wspierany jest m. in. przez Światową Organizację Turystyki, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Na szczeblu krajowym program wspierany jest m. in. przez Polską Organizacje Turystyczną, Polską Izbę Hotelarstwa oraz Fundację Partnerstwa dla Środowiska.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie: www.green-key.org.pl

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego