• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

EU Ecolabel - europejska margaretka

 

EU Ecolabel czyli popularny "kwiatek" to Europejskie oznakowanie ekologiczne przyznawane od 1992 roku przez Komisję Europejską. Ubiegać się mogą przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej. Certyfikat ten, zwany również stokrotką lub margaretką, dotyczy szerokiej gamy produktów i wyrobów. Obok nich jedynym przedstawicielem sektora usług, jest branża hotelowa. Jak spełnić wymagania EcoLabel i jakie korzyści to nam, branży turystycznej może przynieść?

 

Kryteria techniczne certyfikatu reguluje European Union Ecolabelling Board (EUEB), w którego skład wchodzą odpowiednie instytucje z krajów członkowskich. W Polsce etykietą zarządza Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Obecnie, podstawą przyznawania oznakowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów.

Dla kogo?

O możliwość posługiwania się margaretką na swoich produktach mogą starać się producenci chemii gospodarczej, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów papierniczych, artykułów wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz  ogrodu. Wyjątkiem z działu usług, którego oznakowanie to również dotyczy są obiekty zakwaterowania turystycznego od hoteli aż po pola kampingowe.

Ogólne cele

ograniczenie zużycia energii,

ograniczenie zużycia wody,

ograniczenie produkcji odpadów,

sprzyjanie wykorzystywaniu zasobów odnawialnych oraz substancji mniej niebezpiecznych dla środowiska,

promowanie informacji i edukacji w zakresie ochrony środowiska

Wymagania i ceny

Na bazie powyższych celów sformułowano szczegółowe kryteria, które przedsiębiorca powinien spełnić by móc ubiegać się o przyznanie europejskiego oznakowania. Do szczegółowych wymagań etykiety zaliczają się zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, gospodarką wodną i gospodarką odpadami. Ponadto przedsiębiorstwo powinno funkcjonować w zgodzie z normą ISO 14001. Wśród kryteriów jest również prowadzenie działań edukacyjno –informacyjnych dla swoich klientów. Szczegółową listę wymagań znajdziecie Państwo pod tym adresem.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/hotels.pdf

Przykładowa informacja, którą umieszcza w widocznym miejscu obiekt, któremu pryzyznano oznakowanie:

“Hotel podejmuje działania na rzecz korzystania z odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii i wody, ograniczania odpadów, poprawy lokalnego środowiska”

Opłaty

Różnicowane według wielkości przedsiębiorstwa

Rozpatrzenie wniosku:

duże: 1200 EUR ◦

średnie i małe: 600 EUR ◦

mikro: 350 EUR ◦

dla firm „posiadających” ISO 14001 zniżka 20%

Opłaty roczne ◦

duże: 1500 EUR

średnie i małe : 750 EUR

Mikro: 350 EUR

Wsparcie

W celu rozpowszechniania systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz wdrażania certfikowanych eko-znaków przedsiębiorstwa mogą ubiegać się w Narodowym Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska o stosowne dofinansowanie. Więcej szczegółów o dotacjach tutaj.  

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego