• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

#3 Pytania od uczestników - o energii elektrycznej

Kolejne ciekawe pytania od naszych uczestników dotyczyły zagadnień związanych z energią elektryczną. Kim jest dystrybutor energii elektrycznej? Czym jest Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i czym różni się od firm typu ENEA? Na jakiej zasadzie mogę wybrać sprzedawcę energii elektrycznej? Aby się dowiedzieć zapraszamy do lektury poniższego artykułu!

Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?

Dystrybutor energii to instytucja odpowiedzialna za przesył energii elektrycznej na danym obszarze do odbiorców końcowych. Nie możemy wybrać dystrybutora energii ponieważ każdy z nich ma przypisany określony obszar dystrybucji, ponadto jest właścicielem linii przesyłowych, stacji transformatorowych i urządzeń pomiarowych na tym obszarze. Mamy jednak możliwość wyboru odbiorcy odpadów. Na terenie województwa zachodniopomorskiego działają 2 firmy dystrybuujące ENEA Operator Sp. z o.o. oraz Energa –Operator S.A.

Czym jest Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i czym różni się od firm typu ENEA?

PSE S.A. jest operatorem systemu przesyłowego (OSP) - zdefiniowanym w ustawie Prawo energetyczne - jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za:

ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym;

bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu;

eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Do obowiązków OSP należy również bilansowanie systemu polegające na równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami energii oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów zarządzanie ograniczeniami systemowymi odbywa się w zakresie wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej.

Szczegółowe ramy prawne działania znajdą państwo w art. 9c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

Na jakiej zasadzie mogę wybrać sprzedawcę energii elektrycznej?

Odpowiadając na to pytanie należy najpierw wytłumaczyć kim jest sprzedawca energii elektrycznej.

Sprzedawca jest podmiotem pośredniczącym w handlu energią elektryczną. Korzystając z infrastruktury dystrybutora sprzedaje on energię do odbiorcy końcowego.

Szczegółowy opis procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej znajduje się na specjalnym portalu Urzędu Regulacji Energetyki http://www.maszwybor.ure.gov.pl/

Polecam skorzystanie również z porównywarek cen sprzedawców energii, które łatwo pokażą nam ile możemy zaoszczędzić dzięki zmianie sprzedawcy. Np. http://optimalenergy.pl/

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego