• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

Zapytanie ofertowe nr 5/ZS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZS/2014
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

dot. postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty usług hotelarskich/noclegowych, cateringowych wraz z wynajmem sali szkoleniowej w ramach projektu pt. „Zielone światło” w gospodarce turystycznej na terenach chronionych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-526/13 zawartej w dniu 22 stycznia 2014 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Całe zamówienie dostępne TUTAJ.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego