• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

Zapoznaj się z efektywnością energetyczną

Efektywność energetyczna to wydajne wykorzystanie energii, mające na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Co znaczy, że jest ona ważna, nie tylko dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa dostaw energii, ale również dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz poziomu zamożności społeczeństwa.

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona. Zgodnie z "Planem 3x20" Unii Europejskiej, w Polsce do roku 2020 r. winno nastąpić zredukowanie o 20 % zużycia energii i emisji gazów oraz zwiększenie zużycia energii odnawialnej. Dlatego kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polskiej polityce energetycznej w sposób priorytetowy.  W związku z tym, zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej.

Wszelkie energooszczędne rozwiązania techniczne stanowią więc kluczową kwestię, gdy rozważamy dostosowanie firm do zielonych standardów, a nie jest to trudne, gdy na rynku można spotkać szereg ogólnodostępnych rozwiązań mających zastosowanie w placówkach o charakterze turystycznym. Niezmiernie cennym jest również fakt, iż energooszczędne inwestycje bezpośrednio rzutują na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, przekładając się wprost na sferę finansową.

Badania wykazały, że 93% przedsiębiorstw podejmujących działania dla poprawy efektywności energetycznej kieruje się zmniejszeniem wysokości rachunków za energię jako motywem o znaczeniu bardzo dużym lub dużym.
Za najbardziej pomocną formę wsparcia w poprawie efektywności energetycznej firmy uznały wstępny audit energetyczny - 38,5% firm oraz konsultację indywidualną – 34,6% firm.

50 firm z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego w ramach projektu "Zielone światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych" otrzyma taki audit bezpłatnie, podczas gdy zamówienie auditu
w profesjonalnej firmie audytorskiej to koszt kilku tysięcy złotych.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego