• Efektywność energetyczna
  Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
 • Ekologiczna marka produktu
  O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
 • Zielone
  zakupy
  Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

Co to jest ekologiczna marka produktu?

Markę produktu tworzy się w celu zaznaczenia swojej obecności na rynku, rozpoznawalności oferowanych przez firmę produktów bądź usług i ich wyróżnienia spośród produktów i usług konkurencji. Rozpoznawalność, dobra opinia i znajomość marki decyduje o wyborze produktu.

Trendy obserwowane nie tylko w Europie wskazują, że turyści coraz częściej poszukują miejsc i obiektów przyjaznych środowisku, a także atrakcji zbudowanych z wykorzystaniem unikatowości przyrody, dlatego budowanie ekologicznej marki produktu daje szansę wzbogacania treści produktów turystycznych
i pozyskiwania nowych klientów.

Turystyka jest specyficzną formą użytkowania środowiska przyrodniczego, która powinna dostrzegać ochronę terenów przed dewastacją i biologicznym zubożeniem jako kolejną szansę na zachowanie tych cennych cech przyrody, które uznaje się za atrakcyjność danego regionu. Dzięki ochronie środowiska naturalnego turystyka czerpie nowe inspiracje dla rozwoju, wzbogacania oferty, a także
tworzenia nowych, tzw. zielonych miejsc pracy.

Użytkowanie środowiska przyrodniczego przez turystykę to przede wszystkim gospodarowanie jego zasobami, aby korzyści były zarówno po stronie turystów (klientów), jak i sektora usług turystycznych (w postaci efektów ekonomicznych). Dlatego dla potrzeb pogłębiania i rozwijania biznesu turystycznego niezbędna jest promocja proekologicznego wizerunku turystyki, szczególnie na obszarach chronionych.

Ekologiczna marka produktu służy więc następującym celom:

 • identyfikacji produktu ekoturystycznego
 • wyróżnieniu go spośród konkurencji
 • nadaniu zasobom przyrodniczym charakteru wartości dodanej dla typowych produktów turystycznych.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego