• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

Pokazujemy koszty instalacji paneli słonecznych

 

Jeżeli ktoś na poważnie myśli o zakupie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej pierwszym krokiem jest analiza finansowa przedsiębiorstwa. Na kompletną instalację fotowoltaiczną składają się: panele fotowoltaiczne, inwerter, system mocowania, zabezpieczenia i przewody, a także koszty montażu i konfiguracji.

W zależności od wielkości inwestycji koszty poszczególnych elementów będą stanowiły inny procent całości inwestycji. Główne koszty zawsze stanowią moduły fotowoltaiczne, a ich cena pochłania od 38% do ponad połowy ceny całej instalacji. Tendencja wskazuje, że im większa instalacja tym wyższy procentowy udział paneli w koszcie finalnym.

Poniższe zestawienie ukazuje orientacyjne ceny poszczególnych elementów instalacji wraz z ich procentowym udziałem w całej inwestycji. Dane przedstawione są wg wielkości instalacji, począwszy od najmniejszych dachowych instalacji - 2kW poprzez 3,5kW; 5kW, 10kW - którą ocenia się za maksymalną wielkość dachową, aż po 40kW.

Należy pamiętać, że do takich inwestycji otrzymuje się dofinansowanie.

  Instalacja o mocy 2,0 kW 
Elementy instalacji
Moduły     PV
   Inwerter
    System
   mocowania
   Zabezpieczenia
     przewody 
     Montaż
  konfiguracja
 Cena 
   6 600 zł
 4 500 zł
   1 645 zł 
      1 500 zł 
    3 000 zł
 % całej inwestycji
       38 %
     26 %
      10 %
           9 %
        17 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                                      17 245 zł
 Cena za 1kW
                                                        8 623 zł
                                             Instalacja o mocy 3,5 kW 
Elementy instalacji 
Moduły    PV
Inwerter 
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody 
Montaż
konfiguracja 
 Cena 
11 550 zł 
 5 200 zł
    1 715 zł
    2 100 zł
    3 750 zł
 % całej inwestycji
    48 %
    21 %
     7 %
     9 %
   15 %
 Całkowity koszty inwestycji
24 315 zł
  Cena za 1kW
6 947 zł
                                                                                         Instalacja o mocy 5,0 kW 
Elementy instalacji 
Moduły PV 
Inwerter  
Systemmocowania 
Zabezpieczeniaprzewody  
Montażkonfiguracja 
  Cena 
16 500 zł
5 600 zł
2 450 zł
2 500 zł
4 500 zł
 % całej inwestycji
52 %
18 %
8 %
      8 %
     14 %
  Całkowity koszty inwestycji
                                                     31 550 zł
 Cena za 1kW
                                                       6 310 zł
                                                                                         Instalacja o mocy 10,0 kW 
Elementy instalacji 
Moduły PV 
Inwerter 
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody 
Montaż
konfiguracja 
  Cena 
32 000 zł
11 500 zł 
4 900 zł
3 500 zł
6 000 zł 
 % całej inwestycji
55 %
20 %
8 %
6 %
10 %
 Całkowity koszty inwestycji
                                               57 900 zł
 Cena za 1kW
                                                 5 790 zł
                                                                                        Instalacja o mocy 20,0 kW 
Elementy instalacji 
Moduły PV 
Inwerter 
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody  
Montaż
konfiguracja
 Cena 
64 000 zł
15 000 zł 
22 000 zł
4 500 zł
15 000 zł
  % całej inwestycji
53 %
12 %
18 %
4 %
12 %
 Całkowity koszty inwestycji
120 500 zł
 Cena za 1kW 
6 025 zł
                                                                                      Instalacja o mocy 40,0 kW 
Elementy instalacji
Moduły PV 
Inwerter  
System
mocowania 
Zabezpieczenia
przewody  
Montaż
konfiguracja  
 Cena 
128 000 zł
30 000 zł
44 000 zł 
8 000 zł 
28 000 zł 
 % całej inwestycji
54 %
13 %
18 %
3 %
12 % 
 Całkowity koszty inwestycji
238 000 zł    
Cena za 1kW 
5 950 zł

Źródło: GLOBEnergia

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego