• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

Polska energetyka wiatrowa. Pomorze Zachodnie liderem!

 

Województwo zachodniopomorskie jest obecnie zdecydowanym liderem w zakresie wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce. Łączna moc wszystkich zainstalowanych elektrowni wynosi 1129 MW, co stanowi 30,7% łącznej mocy turbin wiatrowych w Polsce. (www.ure.gov.pl). W granicach regionu znajduje się ponad 30 elektrowni wiatrowych, spośród których 23 mają moc powyżej 10 MW. Województwo zachodniopomorskie jest także prekursorem w zakresie przemysłowej produkcji energii elektrycznej z wiatru.

 

Początek ostatniej dekady XX wieku można datować jako preludium rozwoju polskiej energetyki wiatrowej. Pierwsza pojedyncza elektrownia wiatrowa powstała w 1991 roku w Lisewie (województwo pomorskie). Siłownię zainstalowała, we współpracy z duńską firmą, Elektrownia Szczytowo Pompowa Żarnowiec S.A., a jej moc znamionowa wynosiła 150 kW. W tym samym roku powstała także nieczynna już elektrownia w Swarzewie (Niecikowski, Kistowski, 2008). Rozwój technologii, wzrost świadomości zagrożeń jakie niosą ze sobą gazy cieplarniane, a także wzrost gospodarczy i wprowadzanie nowych polityk rządowych doprowadziły na początku XXI wieku do rozkwitu energetyki wiatrowej w Polsce. Pod koniec 2000 roku rząd uchwalił Rozporządzenie w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku (Dz. U., 2000, nr 122, poz. 1336). Kilka miesięcy później uruchomiono w Polsce pierwszą dużą elektrownię wiatrową i od tamtej pory prym w tej dziedzinie zaczęło wieść województwo zachodniopomorskie. Była to farma zlokalizowana była w Barzowicach (gmina Darłowo), jej działanie zainaugurowano w kwietniu 2001 roku i była to pierwsza w Polsce przemysłowa farma wiatrowa, a jej łączna moc wynosiła 5 MW. Jeszcze w tym samym roku w nadmorskim Cisowie (gmina Darłowo) powstała kolejna duża farma wiatrowa. Na jej całkowitą moc 18 MW składało się 9 turbin po 2 MW każda. Kolejną dużą inwestycją wiatrową w Polsce była uruchomiona w 2003 roku elektrownia wiatrowa Zagórze (gmina Wolin), w której zainstalowano 15 siłowni o łącznej mocy 30 MW. Inwestycję tę zrealizowano przy wsparciu ze strony Danii w ramach projektu zrównoważonych wdrożeń (ang. Joint Implamentation) Od 2006 roku nastąpiło znaczące ożywienie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przyczyniło się do tego uruchomienie trzech dużych elektrowni. W Tymieniu (woj. zachodniopomorskie) powstała największa wówczas farma wiatrowa w Polsce złożona z 25 turbin po 2 MW każda, co łącznie dało farmie moc 50 MW. Zainaugurowano także działanie dwóch farm wiatrowych w województwie pomorskim – w Gniewnie (8,4 MW) oraz w Gnieżdżewie (22 MW). Od tego czasu rozkwit energetyki wiatrowej postępował coraz szybciej, a każdego roku powstawały nowe elektrownie wiatrowe. Wśród najważniejszych należy wymienić uruchomione w 2009 roku farmy Karścino (90 MW) oraz Zajączkowo (48 MW), w roku 2010 Margonin (120 MW) oraz Karcino (50 MW), w 2011 r. farma Tychowo o mocy 35 MW, elektrownia w Boryszewie o mocy 32,5 MW powstała w 2012 roku, a w 2013 r. park wiatrowy Marszewo (82,5 MW) oraz farma wiatrowa Kukinia (52,9 MW). Pod względem przyrostu mocy zainstalowanej Poska zajmuje 3 miejsce w Europie, za Niemcami i Wielką Brytanią. W 2013 roku powstały farmy wiatrowe o łącznej mocy 894 MW (EWEA Annual Report 2013)

Bardzo duży wpływ na rozwój tej formy produkcji elektryczności miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Na podstawie danych Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez turbiny wiatrowe w naszym kraju, od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej do 2013 roku wzrosła ponad 30-krotnie (www.psew.pl; dostęp 17.05.2014). Rycina przedstawia przyrost mocy oraz produkcji energii w polskich elektrowniach wiatrowych.

Rozwój w PL

Polska pod względem rocznego przyrostu łącznej mocy turbin wiatrowych, który w 2013 roku wyniósł 894 MW zajmuje trzecie miejsce wśród państw UE za Niemcami (3238 MW) oraz Wielką Brytanią (1883 MW). Od roku 2010 do końca roku 2013 wzrost ten wyniósł niemal 300%, a obecnie wynosi 3 677 MW (Energetyka Wiatrowa w Polsce, 2013). Energetyka wiatrowa w zdecydowanym stopniu przyczynia się do wypełnienia zobowiązań Polski na arenie międzynarodowej.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego