• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

Co zrobić z elektroodpadami?

 

Elektroodpady lub nieformalnie elektrośmieci to odpady w postaci zużytego sprzętu, który pracuje lub pracował dzięki wykorzystaniu elektryczności. Mowa tu więc o wszelkiego rodzaju przestarzałych, niesprawnych lub niepotrzebnych urządzeniach elektrycznych. Elektrośmieci wytwarzają wszyscy, ale nam, jako przedstawicielom branży hotelowej zdarza się produkować ich ponadprzeciętną ilość. Świadomość społeczna o ich szkodliwości jest duża, ale nie każdy wie jak obchodzić się z elektroodpadami. Na to pytanie postaramy się w poniższym tekście odpowiedzieć.

 

 

Ustawa o odpadach z 2013 roku klasyfikuje elektrośmieci jako odpady niebezpieczne Z tego właśnie powodu powinny podlegać one selektywnej zbiórce
i odzyskowi, a zawarte w nich trujące substancje unieszkodliwieniu. Produkty recyklingu elektrośmieci znajdują swoje zastosowanie w produkcji sprzętu RTV i AGD, mebli, żagli, a także materiałów odpornych na wysokie temperatury. Wszystkie urządzenia elektryczne, wyprodukowane po 2005 roku muszą być oznaczone tzw. symbolem selektywnego zbierania lub inaczej symbolem recyklingu, co dowodzi możliwości ich ponownego wykorzystania.

Dlaczego elektrośmieci szkodzą?

Większość elektroodpadów zawiera substancje, które po przedostaniu się do środowiska mogą zakłócić jego funkcjonowanie, wpłynąć na stabilność ekosystemów czy równowagę łańcuchów pokarmowych. Elektrośmieci zawierają m.in. ołów, rtęć, związki bromu, chrom, kadm, związki chemiczne (PCB), azbest czy nikel. Substancje te po dostaniu się do organizmu wpływają na pogorszenie się zdrowia, rozwój chorób nowotworowych, problemów neurologicznych, schorzeń układu oddechowego, nerek, skóry, zmianami metabolizmu i wieloma innymi dolegliwościami.

Co zrobić z elektrośmieciami?

Absolutnie nie należy wyrzucać ich do zwykłego śmietnika, ponieważ substancje w nich zawarte po przedostaniu się do środowiska, stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Elektrośmieci powinny znaleźć się w specjalnie wyznaczonych miejscach, które są pierwszym etapem w procesie ich odzysku lub unieszkodliwienia. We wielu polskich miastach utworzone zostały punkty odbioru tego typu odpadów, obsługiwane przez Organizacje Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Największą w Polsce tego typu organizacją jest ElektroEko.

W Szczecinie takich punktów znajduje się około 10, w Koszalinie 4, a także pojedyncze w innych miastach województwa. Ich listę oraz adresy znajdziemy m.in.: tutaj.

Jeśli jednak gabaryty sprzętu który chcemy wyrzucić są za duże byśmy mogli go bezpiecznie przetransportować, istnieje możliwość zamówienia darmowego odbioru:

z domu dzwoniąc pod numer: 2222 333 00,

z firmy lub instytucji składając zamówienie tutaj.

Przydatne linki:

Moje Miasto Bez Elektrośmieci

Strona Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego