• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

Certyfikat Czysta Turystyka

Certyfikat przyznawany jest hotelom, hostelom, pensjonatom i domom gościnnym, które przez wdrożenie oszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań, chcą obniżyć koszty eksploatacji, podnieść jakość oferowanych usług i zwiększyć swoją konkurencyjność. Dokument przyznaje Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Ostatnie lata pokazują, że turyści w swym podróżowaniu stają się coraz bardziej refleksyjni, interesuje ich nie tylko gdzie, ale i jak podróżują, a także to, by ich pobyt był możliwie jak najmniej szkodliwy dla odwiedzanych rejonów i ich społeczności. Wszystko to ma związek ze stale rosnącą świadomością ekologiczną i popularyzacją zachowań pro-środowiskowych. W 2010 roku, realizująca autorski program „Zielony Pokój”, sieć Starwood Hotels & Resorts w sześciu swoich polskich hotelach przeprowadziła badania, które pokazały, że dla ponad połowy badanych postawa eco-friendly ma decydujące znaczenie przy wyborze hotelu.

Zarządzanie energią w oparciu o normę ISO 50001

Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków koniecznych do osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej. Ciągły wzrost kosztów energii eklektycznej i innych mediów powoduje, że staje się on istotnym elementem wpływającym na koszt wytworzonego wyrobu lub realizowanej usługi. Dlatego ograniczanie tych kosztów staje się naczelnym celem każdej organizacji. Sposobem są innowacyjne inwestycje jak i systematyczne działania organizacyjne na rzecz efektywnego wykorzystania energii.

Dla wielu organizacji najlepszym rozwiązaniem jest System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 - podstawa systemowa dla systematycznego zarządzania energią. System ten zarówno wzmacniając efektywność energetyczną, może obniżyć koszty i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zapewniając Państwu przewagę konkurencyjną.

Zarządzanie środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001

Coraz częściej uświadamiamy sobie, jak poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego niesie ze sobą codzienne użytkowanie wielu produktów oraz usług. Częściej także wybieramy te, które są przyjazne dla środowiska. Nowym elementem oceny jakości wyrobu i usług jest spełnienie wymagań dotyczących środowiska.

Przedsiębiorcy powinni zatem wykazać, że ich produkt lub usługa są przyjazne dla środowiska, że sposób ich wytwarzania i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa przebiega w warunkach zapewniających dostateczną ochronę środowiska.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego