• Efektywność energetyczna
  Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
 • Ekologiczna marka produktu
  O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
 • Zielone
  zakupy
  Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

Certyfikat Czysta Turystyka

Certyfikat przyznawany jest hotelom, hostelom, pensjonatom i domom gościnnym, które przez wdrożenie oszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań, chcą obniżyć koszty eksploatacji, podnieść jakość oferowanych usług i zwiększyć swoją konkurencyjność. Dokument przyznaje Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Ostatnie lata pokazują, że turyści w swym podróżowaniu stają się coraz bardziej refleksyjni, interesuje ich nie tylko gdzie, ale i jak podróżują, a także to, by ich pobyt był możliwie jak najmniej szkodliwy dla odwiedzanych rejonów i ich społeczności. Wszystko to ma związek ze stale rosnącą świadomością ekologiczną i popularyzacją zachowań pro-środowiskowych. W 2010 roku, realizująca autorski program „Zielony Pokój”, sieć Starwood Hotels & Resorts w sześciu swoich polskich hotelach przeprowadziła badania, które pokazały, że dla ponad połowy badanych postawa eco-friendly ma decydujące znaczenie przy wyborze hotelu.

Certyfikat Czysta Turystyka to przede wszystkim wiarygodne potwierdzenie pro-ekologicznych inicjatyw podejmowanych przez dany hotel, czy pensjonat, ale także rodzaj ram, które pomogą nadać kierunek
i skoordynować planowane działania.
Korzyści z posiadania certyfikatu:

 • wiarygodne potwierdzenie spełniania parametrów ważnych ekologicznie,
 • obniżenie kosztów działalności, dzięki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą
  i odpadami,
 • wzrost konkurencyjności dzięki wdrożeniom technicznym i technologicznym, pozwalającym na sprawniejsze zarządzanie organizacją, środowiskiem i pracownikami,
 • wizerunek organizacji przyjaznej dla środowiska,
 • udział w ogólnopolskiej inicjatywie wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy
  i wzajemnej promocji (marketing ekologiczny),
 • wzrost świadomości ekologicznej pracowników oraz klientów organizacji.
Pobierz broszurę: Certyfikat Czysta Turystyka


www.fpds.pl

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego