• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

E-learning

Funkcjonowanie platformy e-learningowej w związku

z zakończeniem projektu zostało zawieszone.

Wszystkie szkolenia w ramach projektu "Zielone światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych”  były wspomagane elektronicznie poprzez platformę e-lerningową. Platforma zawierała również materiały szkoleniowe utrwalające problematykę szkoleń.

Tematyka szkoleń elektronicznych, podobnie jak tych realizowanych w formie zjazdów, obejmowała:

1. Systemowe podejście do ochrony środowiska – „System zarządzania środowiskowego”

Tematyka szkolenia:

Zasady zarządzania środowiskowego, zasady oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi ochrony środowiska, zasady identyfikacji i sterowania aspektami środowiskowymi, reagowanie na sytuacje awaryjne wg normy ISO 14001, zasady certyfikacji systemu, cele zadania i programy środowiskowe.

2.       Systemowe podejście do zarządzania energią - zapoznanie z normą ISO 50001

Tematyka szkolenia:

Przegląd energetyczny, bilans energetyczny, monitorowanie i działania korygujące, zasady wdrażania i certyfikacji systemu.

3.       Efektywność energetyczna – sposób na poprawę konkurencyjności

Tematyka szkolenia:

Zasady podnoszenia efektywności energetycznej. identyfikacja wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska i zarządzania energią. Dobre praktyki w zakresie oszczędzania i podnoszenia efektywności energetycznej.

4.       Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku, w tym energii z odnawialnych źródeł energii

Tematyka szkolenia:

Podział źródeł odnawialnej energii, regulacje prawne, możliwości i metody pozyskiwania „zielonej energii”, wykorzystanie zasobów energii słonecznej, energia geotermalna, biomasa, energetyka wodna, źródła finansowania instalacji OZE.

5. Zielone zakupy

Tematyka szkolenia:

Dokonywanie zakupów przyjaznych środowisku, ekologiczne normy techniczne, środowiskowe zasady oceny i wyboru, etykiety i deklaracje środowiskowe.

6. Marketing ekologiczny w turystyce

Tematyka szkolenia:

Istota marketingu w turystyce, otoczenie podmiotów turystycznych turysta – klient, segmentacja rynku turystycznego, pojęcie, cechy, struktura i marka produktu turystycznego.

7. Budowa ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy

Tematyka szkolenia:

Geneza, definicja i budowa marki, siła marki, ekologia jako istotny atrybut marki, rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupu, uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz prawne dotyczące marki, rola marki w procesie budowy przewagi konkurencyjnej.

8. Narzędzia i strategie eko-marketingu

Tematyka szkolenia:

Przewaga konkurencyjna budowana na bazie silnej eko-marki, strategie marek przedsiębiorstw, znaczenie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu  w eko-marketingu, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako integralna część strategii eko-marketingowej.


logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego