• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

Ekologiczna marka produktu

O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce.

Trendy obserwowane w Europie, a także w naszym kraju wskazują, że turyści coraz częściej poszukują miejsc i obiektów przyjaznych środowisku. Dlatego dla potrzeb rozwijania biznesu turystycznego i pozyskiwania nowych klientów ważne jest wykorzystanie marki EKO FRIENDLY, szczególnie na obszarach chronionych.

Biorąc udział w projekcie "Zielone światło ..." dowiesz się jak stać się firmą przyjazną środowisku i zdobyć markę EKO FRIENDLY. Jednym z celów projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży turystycznej w obszarze zielonej gospodarki, tak aby mogli dostosować swoje oferty do wymogów współczesnego turysty.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego