• Efektywność energetyczna
  Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
 • Ekologiczna marka produktu
  O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
 • Zielone
  zakupy
  Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

FAQ

W tej części serwisu przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Zachęcamy do zadawania pytań poprzez formularz znajdujący się poniżej oraz do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej odpowiedziami i przesyłania swoich uwag i sugestii.

 • Kto może wziąć udział w projekcie "Zielone światło"?

  Do udziału w projekcie zapraszamy właścicieli i pracowników firm, które spełniają następujące warunki:


  1.  siedziba firmy  jest w województwie pomorskim lub zachodniopomorskim,
  2.  wielkość  przedsiębiorstwa to: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
  3.  obszar działalności przedsiębiorstwa to:

  • przemysł turystyczny tzn. oferuje usługi  lub towary dla sektora turystyki,
  • gospodarka turystyczna, tzn. swoją działalnością biznesową wpływają na rozwój przemysłu turystycznego,

  4.  siedziba firmy znajduje się:

  • na obszarze chronionym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
  • poza obszarem chronionym, ale świadczenie usługi odbywa się na tym terenie,

  5.  przedsiębiorstwo może korzystać z pomocy de minimis ( tzn., że przedsiębiorstwo w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach nie otrzymało pomocy de minimis o wartości większej niż równowartość 200 tysięcy euro).

 • Co to jest mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo?

  Mikro przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

  Małe przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 9, a mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów Euro.

  Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 49, a mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 milonów Euro.

 • Co to jest projekt "Zielone światło"?

  Projekt "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych jest prowadzony przez Polską  Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest odpowiedzią na niedostrzeganą do tej pory potrzebę prowadzenia zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko.

  Projekt zakładający wsparcie dla przedsiębiorstw i ich pracowników w postaci szkoleń i doradztwa w zakresie możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych: budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii, audytu energetycznego czy „zielonych zakupów” jest prowadzony w różnych regionach Polski w różnych obszarach gospodarki.

  W województwie zachodniopomorskim i pomorskim w obszarze szeroko pojętej branży turystycznej projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Forum Turystyki Regionów i Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o.

 • Co da Twojej firmie uczestnictwo w projekcie pn. Zielone Światło w gospodarce turystycznej?

  W ramach działań projektowych:

  • w Twojej Firmie zostanie przeprowadzony bezpłatny audit energetyczny,
  • weźmiesz udział w spersonalizowanych szkoleniach, dostosowanych tematycznie do potrzeb Twojej firmy,
  • Twoja Firma będzie miała zapewnione indywidualne doradztwo.

  Dzięki tym działaniom:

  • dowiesz się jak oszczędzać koszty energii i mediów, m.in. poprzez wykorzystanie „zielonych zakupów” (produktów energooszczędnych) oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
  • poznasz zasady i metody budowania wizerunku firmy EKO FRIENDLY,
  • uzyskasz możliwość wdrożenia zasad zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 i zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001.

  W trakcie trwania projektu przygotujemy dla Ciebie konkretny „PLAN ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH” możliwych do zastosowania w Twojej Firmie.
  Realizacja tego planu na pewno pomoże Twojej Firmie:

  • podnieść efektywność energetyczną,
  • starać się o dofinansowanie określonych rozwiązań technologicznych (np. kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, systemów fotowoltaicznych itp.)
  • ubiegać się o możliwość wdrożenia normy ISO 14001 i ISO 50001.

  Wszystkie działania w ramach projektu są bezpłatne!

 • Co to są "zielone zakupy"?

  Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Wybierając produkty, których wytworzenie oraz użytkowanie ma mniejszy, negatywny wpływ na środowisko, powodujesz również niższe zużycie energii, a co za tym idzie oszczędności ekonomiczne.

  Dla przykładu wymieniając trzy przestarzałe technologicznie zmywarki do naczyń na energooszczędne można zaoszczędzić 1000 kWh energii elektrycznej, a przy założeniu, że 1 kWh kosztuje średnio 0,56 zł, generuje to oszczędności rzędu 560 zł.

  W przypadku innych urządzeń oszczędności przedstawiają się następująco:

  • zamrażarki o pojemności 200 l - oszczędność w zużyciu energii ok. 220 kWh/rok (76 zł/rok),
  • zmywarki do naczyń - oszczędność w zużyciu energii ok. 380 kWh/rok i wody ok. 5,0 m3/rok (ok. 180 zł/rok),
  • pralki - oszczędność w zużyciu energii ok. 180 kWh/rok i wody ok. 21,0 m3/rok (260 zł/rok),
  • zastosowanie nowoczesnych technologii energetycznych w domu jednorodzinnym o powierzchni 200 m3 - oszczędność w zużyciu energii ok. 16200 kWh/rok i wody ok. 35,0 m3/rok (ok.2400 zł/rok).

  Nietrudno więc wyobrazić sobie jakiej skali oszczędności możemy się spodziewać przy obiektach wielko powierzchniowych z dużą ilością różnego rodzaju urządzeń.


  Więcej o zielonych zakupach.

Masz pytanie? Zadaj je nam!

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego