• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

O projekcie

Projekt "Zielone światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych” jest finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wypracowanie i zaakceptowanie planu rozwiązań proekologicznych, podnoszących efektywność energetyczną przedsiębiorstw związanych z przemysłem i gospodarką turystyczną
z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Rozwiązania wypracowane poprzez projekt mają służyć minimalizacji kosztów, zwiększeniu atrakcyjności oferowanych usług oraz wzmocnić konkurencyjność  firm na rynku turystycznym.

Działania, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu:

1. AUDIT
2. SZKOLENIA
3. INDYWIDUALNE DORADZTWO


Efektem tych działań będzie konkretny PLAN ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH
W PRZEDSIĘBIORSTWIE, na bazie którego przedsiębiorstwo będzie mogło podnieść efektywność energetyczną, dać sobie szansę ubiegania się o dofinansowanie określonych rozwiązań technologicznych
(np. kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, systemów fotowoltaicznych itp.) oraz wdrożenia normy ISO 14001 i ISO 50001.

ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI REKRUTACJI .

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego