• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

Indywidualne doradztwo

Bardzo ważnym elementem projektu pn. „Zielone światło w gospodarce turystycznej” są indywidualne konsultacje dla każdego uczestnika projektu w zakresie zastosowania rozwiązań pozwalających oszczędzać koszty energii i mediów poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych.

W ramach konsultacji wszyscy uczestnicy projektu będą mieli zapewnione indywidualne doradztwo, które odbywać się będzie w siedzibie firmy lub ewentualnie w innym miejscu, mającym na celu pokazanie konkretnych rozwiązań proekologicznych.

Doradztwo będzie prowadzone równolegle do szkoleń, a jego zakres będzie wynikać ze wstępnej diagnozy problemów przedsiębiorstw, która zostanie przeprowadzona na etapie rekrutacji do projektu i w wyniku przeprowadzonego auditu.

Każdy uczestnik projektu będzie miał również możliwość skorzystania z doradztwa za pośrednictwem platformy e-learning.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego