• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

Szkolenia sprofilowane

Szkolenia w ramach projektu "Zielone światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych”  będą indywidualnie sprofilowane pod kątem przeprowadzonych wcześniej analiz potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo szkolenia będą wspomagane elektronicznie poprzez platformę e-lerningową.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała:

1.  zastosowanie technologii przyjaznych środowisku, w tym odnawialnych źródeł energii,  zasady podnoszenia efektywności energetycznej i stosowania „zielonych zakupów”.

tematyka: podział źródeł odnawialnej energii, możliwości i metody pozyskiwania „zielonej” energii, wykorzystanie zasobów energii słonecznej, energetyka wiatrowa i wodna, energia geotermalna, źródła finansowania.

2.  budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy (EKO FRIENDLY),

tematyka: nowoczesny i ekologiczny obiekt turystyczny – wymagania i korzyści, proekologiczne rozwiązania w obiektach, usługa ekologiczna.

Zastosowanie tych rozwiązań pozwoli zbudować wizerunek przedsiębiorstwa EKO FRIENDLY czyli przyjaznego środowisku, która to idea stanowi istotny element wyboru dla klienta, szczególnie dla turystów z obszarów Skandynawii i Niemiec, najczęściej odwiedzających północną Polskę.

3.  marketing ekologiczny w turystyce,

tematyka: narzędzia i strategie eko-marketingu, kreowanie eko-produktów, eko-promocja.

Wykorzystanie tych haseł pozwoli na wyróżnienie i budowanie przewagi konkurencyjnej Twojego przedsiębiorstwa, ponieważ EKO - TURYSTYKA to jeden z kluczowych trendów, szczególnie na terenach chronionych. Turyści, zarówno indywidualni, jak i korporacyjni, przywiązują do tego hasła coraz większą wagę, wybierając miejsce pobytu, czy organizacji konferencji.

4.  zarządzanie środowiskowe w oparciu o normę ISO 14001 i zarządzanie energią w oparciu o normę ISO 50001,

tematyka szkoleń będzie związana z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi ochrony środowiska i zarządzania energią, zapoznanie z normą ISO 14001 i ISO 50001, zielone zakupy, zasady sterowania operacyjnego i nadzoru w zakresie procesów mających wpływ na środowisko
i generujących znaczące zużycie energii oraz zasad monitorowania, pomiaru i analiz.


Wiedza z tych szkoleń i konkretny PLAN ZASTOSOWANIA  ww. ROZWIĄZAŃ W TWOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE, który przygotujemy dla Ciebie w trakcie auditu i indywidualnego doradztwa pomoże Twojej Firmie podnieść efektywność energetyczną  oraz da szansę ubiegania się
o dofinansowanie określonych rozwiązań technologicznych (np. kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, systemów fotowoltaicznych itp.) oraz wdrożenia normy ISO 14001 i ISO 50001.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego